Openbaar onderzoek over het ontwerp van uitbreiding van het bosreservaat Grippensdelle te Watermaal-Bosvoorde

23/05/2016

De doelstelling van een integraal bosreservaat is het bos te laten evolueren op zijn eigen ritme – meer bepaald zonder menselijke tussenkomst –, in harmonie met de bodem, het klimaat en alle andere omgevingsfactoren.
Het huidige bosreservaat Grippensdelle is een zone van 36 ha gelegen tussen de spoorlijn Brussel-Namen en de Terhulpensesteenweg. Het project beoogt een uitbreiding van dit reservaat met een bijkomende oppervlakte van 47 ha, gelegen tegenover het bestaande reservaat, ten oosten van de Terhulpensesteenweg.
Een groter deel van het bos zal dus spontaan kunnen ontwikkelen. De enige tussenkomst die voorzien is voor het beheer is het verwijderen van invasieve exoten en het vellen van bomen die een potentieel gevaar inhouden langs de wegen en de spoorweg.

Wat verandert er voor u?

Momenteel is deze zone een beschermingszone, waar men op de paden moet blijven en  de hond aan de leiband moet houden. De wijziging van dit statuut naar een integraal bosreservaat zal geen impact hebben op de toegankelijkheid van de zone, maar wandelen zal kunnen in een natuurlijker kader

Hoe deelnemen aan het openbaar onderzoek?

Voordat het door de Regering wordt goedgekeurd, wordt het ontwerpbesluit van uitbreiding van het reservaat aan een openbaar onderzoek onderworpen in de gemeente Watermaal-Bosvoorde.

Het openbaar onderzoek zal doorgaan van 24/5/2016 tot 22/6/2016.

Er zal een infosessie worden georganiseerd op 7/6/2016 om 19u, in de Raadzaal van het gemeentehuis (1ste verdieping) van Watermaal-Bosvoorde, Antoine Gilsonplein1.

Stuur ons uw mening, uiterlijk 22 juni 2016, per mail of via het postadres:
                      Leefmilieu Brussel
                      Infodienst
                      Onderzoek “Grippensdelle”
                      Havenlaan 86C/3000
                      1000 Brussel

Leefmilieu Brussel zal deze opmerkingen vervolgens analyseren en samenvatten. Ze zullen in rekening gebracht worden vóór de definitieve goedkeuring van het besluit door de Regering.

U kan deze documenten hieronder raadplegen. U kan ze tevens raadplegen op de volgende plaatsen:

  • Dienst Leefmilieu van de gemeente Watermaal-Bosvoorde, Hooghuis (1ste verdieping), Antoine Gilsonplein 2 te 1170 Brussel.
  • Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86C/3000 te 1000 Brussel, in het Informatiecentrum (1ste verdieping), elke dinsdag en donderdag, tussen 14u en 16u.

Wenst u meer uitleg van onze experts? Bel naar 02/775 75 75.

Datum van de update: 06/06/2016