OPEN JURY - Het adviescomité van het project Max-sur-Senne opent zijn deuren!

15/09/2020
Open Jury

Onlangs hebben Leefmilieu Brussel en Mobiliteit Brussel, samen met Stad Brussel, een ontwerpwedstrijd uitgeschreven voor de renovatie van het Maximiliaanpark in het hart van de Noordwijk.

Het doel van dit grootschalige project: de kwaliteit van de open ruimte verbeteren tot een unieke plek waar het voor iedereen fijn is om te rusten, ontspannen en passeren en tevens een plek die opgewassen is tegen de klimaatverandering. Het programma voor dit project "Max-Sur-Senne" omvat de renovatie van het gehele park, de openlegging van de Zenne over ongeveer 700 m, een nieuwe toekomst voor de Maximiliaan-boerderij en de optimalisering van de mobiliteit op de hoofdwegen. 

Vijf teams, uit Brussel en het buitenland, zijn geselecteerd uit een vijftiental aanvragen en werken momenteel aan een ontwerpvoorstel en aan een participatieprogramma dat de operatie zal begeleiden. Het adviescomité dat een laureaat voor deze wedstrijd zal voorstellen aan de Regering vindt plaats op 23 september a.s.

Met het oog op transparantie van de openbare procedures nodigen we een delegatie van bewoners en van verenigingen uit om deze jury bij te wonen. 

Minister Alain Maron, Minister Elke Van den Brandt, Schepen Zoubida Jellab en Schepen Arnaud Pinxteren hebben verklaard: “Het is onze sterke overtuiging dat de toekomst van de open ruimte van de wijk samen met de stadsbewoners en –gebruikers moet worden uitgetekend ! De burger inzicht geven in een erg beslissende fase van het project, de aanduiding van het team dat het ontwerp en de participatie op zich zal nemen, is een cruciale eerste stap in dit participatieve proces.”  

De deelnemers krijgen de gelegenheid om een volledige dag van teampresentaties, vraag- en antwoordsessies en beraadslagingen bij te wonen. 
Naast de verenigingen die werkzaam zijn in de buurt of rond de thema’s die in het project aan bod komen, kunnen ook 12 burgers deelnemen aan deze dag. (Gezien de huidige gezondheidssituatie is de bezetting van de zaal beperkt). 

Indien u graag deelneemt, graag inschrijven via email voor 21/09/2020 !

Plaats : BEL, Leefmilieu Brussel, Tour & Taxis
Tijdstip: 8h30 – 17h45  (sluiting deuren 08h50) (deliberaties tussen 15h40 – 17h45)

Datum van de update: 16/09/2020