Op zoek naar een bodemverontreinigingsdeskundige ? Doe een beroep op de opdrachtencentrale. (professionnels)

15/12/2017

Leefmilieu Brussel heeft vastgesteld dat tal van overheidsinstellingen die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeilijkheden ondervinden als ze worden geconfronteerd met vervuilde openbare terreinen en als ze die vervuiling moeten aanpakken. Die moeilijkheden houden met name verband met de gunning van overheidsopdrachten voor de aanwijzing van studiebureaus die, overeenkomstig de geldende bodemwetgeving, de bodemstudies op het terrein moeten uitvoeren.

Bent u een gemeentelijke, gewestelijke of federale overheidsdienst die de reglementering inzake overheidsopdrachten moet volgen of bent u een instelling zoals een school, een openbaar ziekenhuis of hiermee gelijkgesteld en moet u een beroep doen op een bodemverontreinigingsdeskundige ?

Doe dan een beroep op onze opdrachtencentrale. Het gaat om een overheidsopdracht die Leefmilieu Brussel heeft afgesloten voor andere potentiële kopers die ook onderworpen zijn aan de regels rond de overheidsopdrachten. De centrale “bodemverontreinigingsstudies” is van toepassing op een twintigtal categorieën van studies.

Om er een beroep op te kunnen doen, moet u een driepartijenovereenkomst ondertekenen die u als aankopende overheidsdienst verbindt met zowel Leefmilieu Brussel als de erkende bodemverontreinigingsdeskundige, aangewezen door de overheidsopdracht. Die overeenkomst somt alle verplichtingen op die door de verschillende partijen moeten worden nageleefd.

Alle info

Datum van de update: 25/01/2018