Ontmoeting tussen duurzame burgerinitiatieven

24/04/2017

De Ontmoeting tussen duurzame burgerinitiatieven in Brussel is de 1e editie van een forum dat gezamenlijk wordt georganiseerd via een partnerschap tussen Bral, het Réseau des Consommateurs Responsables (RCR), het Réseau Transition, de Participatieve Duurzame Wijken, Brulocalis en Leefmilieu Brussel, op initiatief van de minister van Leefmilieu, Céline Fremault.

Deze ontmoeting heeft als doel de banden tussen de verschillende burgerinitiatieven en de lokale actoren die actief zijn op het grondgebied van het Brussels Gewest te versterken m.b.t. Brusselse projecten rond duurzame ontwikkeling, die exclusief door de burgercollectieven worden gedragen. 

Waarover gaat het? Over collectieve moestuinen of composthopen, "zero afval"-projecten, initiatieven rond duurzame voeding, projecten bestemd om de mobiliteit te verbeteren, het energieverbruik te optimaliseren, de ontwikkeling van de biodiversiteit in de stad te bevorderen, enz.

Het programma van de dag zal de voorstelling van diverse initiatieven om de ontmoeting, de oprichting van een netwerk te bevorderen, combineren met een wederzijdse uitwisseling van praktijken en knowhow.   

Ook zal het debat worden geopend over de relatie tussen overheden, verenigingen, initiatieven en actoren op het terrein, met als doel de governance (financiering, actiewijzen, …) te laten evolueren.

Het evenement zal plaatsvinden op 13 mei 2017 – van 9h tot 18h - in het BEL (Thurn & Taxis). Het is gratis en voor iedereen toegankelijk.  Informatie, programma en online-inschrijvingen (aantal deelnemers beperkt). Infos : Burgerbijeenkomst.brussels

Datum van de update: 29/07/2019