Ontdek de nieuwe Leefmilieu Brussel NEWS (professionnels)

23/08/2021

De nieuwe editie van Leefmilieu Brussel News, het driemaandelijkse tijdschrift voor de Brusselse professionelen, staat online.

Lees de nieuwe editie van Leefmilieu Brussel News voor professionals! (.pdf) 

Werk je in de voedingssector? Heb je interesse in duurzame voeding? Ontdek op pagina één de nieuwe Good Food-Ketenfacilitator en zijn dienstverlening voor professionals.
   
Voor een bedrijf is afvalbeheer meer dan een wettelijke verplichting. Het is ook goed voor het milieu en de eigen activiteiten! Veel handelaars en horecazaken in Brussel hebben dit begrepen. Op pagina’s 2 en 3 maak je kennis met deze ambassadeurs en hun getuigenissen, via de nieuwe campagne RECYCLE BXL PRO. Wil je graag je afval beter beheren en wil je weten welke verplichtingen op jou van toepassing zijn? Dan hebben we voor jou de Facilitator Bedrijfsafval die bedrijven hulp en begeleiding biedt.

Met 77.000 evenementen per jaar heeft de Belgische evenementensector duidelijk een rol te spelen in de ecologische transitie. Om de sector te begeleiden in hun overstap naar een meer ecologisch model is er nu de Circular Event Toolkit, een toolkit om evenementen duurzamer te maken. Meer details lees je in ons artikel op pagina 4. Je ontdekt er meteen ook het Cairgo Bike-project, dat een cultuur van fietstransporten wil creëren, en dan vooral onder de bedrijven.

Wat is de toekomst van ecobeheer? Dat was het thema van de Ecodyn Conference 2021 die in juni plaatsvond. Een terugblik op een editie die in het teken stond van de uitdagingen en perspectieven van ecobeheer en de huldiging van de laureaten die het label Ecodynamische Onderneming in de wacht sleepten (pagina 5).

Meer dan de helft van de Brusselse broeikasgasemissies is afkomstig van het energieverbruik van gebouwen! Om dit te verhelpen, lanceert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest RENOLUTION, een ambitieuze renovatiestrategie voor alle Brusselse gebouwen, in het bijzonder voor openbare en tertiaire gebouwen. Meer informatie vind je op pagina 6.
 
Elk bedrijf dat in het gewest actief is, moet de milieuwetgeving naleven, een reeks van regels die zijn vastgelegd om milieurisico's te voorkomen. Ontdek het jaarlijkse inspectieprogramma en de belangrijkste acties voor 2021 op pagina 7!

Veel leesplezier!

Datum van de update: 26/08/2021