Ontdek de nieuwe Leefmilieu Brussel NEWS (professionnels)

10/06/2021

De nieuwe editie van Leefmilieu Brussel News, het driemaandelijkse tijdschrift voor de Brusselse professionelen, staat online.

Lees de nieuwe editie van Leefmilieu Brussel News voor professionals ! (.pdf)

Wil je mee werk maken van groene mobiliteit? Weet dan dat je als onderneming of overheidsdienst een beroep kan doen op gratis begeleiding door onze Mobility and Fleet Facilitator. Lees ons artikel en ontdek alle voordelen van deze ondersteuning op maat! 

Baat je een parking uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan is het artikel op pagina’s 2 en 3 zeker iets voor jou! Je ontdekt er de nieuwe algemene en specifieke exploitatievoorwaarden voor parkings die onlangs door de Brusselse regering zijn aangenomen. Je leest er ook meer over het recent arrest van het Grondwettelijk Hof dat de wijzigingen van de parkeerdrempels annuleert die bij de laatste hervorming van het BWRO en van de ordonnantie betreffende milieuvergunningen werden goedgekeurd.

Door een nieuw Besluit wijzigden ook de exploitatievoorwaarden voor stationaire batterijen en UPS-eenheden. Meer informatie op pagina 3.

Wil je de milieu-impact van jouw bouwwerven verminderen? Wil je de principes van de circulaire economie integreren in jouw bouw- of renovatieprojecten? Lees dan zeker ons dossier over het vademecum Circulair Bouwen. In deze nieuwe gids kom je meer te weten over de algemene beginselen van circulair bouwen en hoe je deze principes in jouw projecten kan integreren.

Geluidsprofessionals en organisatoren van evenementen: Save the date! De volgende opleidingscyclus "Referentiepersonen versterkt geluid" van Leefmilieu Brussel vindt plaats in oktober. Meer details op pagina 6.

Ontdek ook BrugeoTool. Met deze professionele geowetenschappelijke ‘alles-in-één’ tool kom je in 1D, 2D en 3D meer te weten over de geologie, de hydrogeologie en het geothermisch potentieel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Dankzij de BruWater-app heb je binnenkort ook toegang tot alle monitoringgegevens over de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook de waterstanden. Zat je hier al lang op te wachten? Lees dan snel ons artikel op pagina 7.

Veel leesplezier!

Datum van de update: 10/06/2021