Ontdek de nieuwe Leefmilieu Brussel NEWS (professionnels)

26/03/2021

De nieuwe editie van Leefmilieu Brussel News, het driemaandelijkse tijdschrift voor de Brusselse professionelen, staat online.

Lees de nieuwe editie van Leefmilieu Brussel News voor professionals hier! (.pdf)

Engageer jij je in een project in de circulaire economie? Misschien kan jij dan wel één van de volgende laureaten worden van de projectoproep BeCircular! Neem snel een kijkje in het artikel en dien je project in voor 14 mei 2021.
Daarbij kan je ook allerlei tools & inspiratie voor hergebruik in bouwwerven vinden in deze editie van het tijdschrift voor professionals. 

Wist je dat het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest een bonus voorziet bovenop de Energiepremies 2021? Dat is om energierenovaties te stimuleren tijdens de coronacrisis. Kijk of je in aanmerking komt en dien je aanvraag in (via vereenvoudigde procedure).
Daarbij kan u aan de hand van zonnepanelen groenestroomcertificaten ontvangen, die u verkoopt aan een energieleverancier. Dankzij dit systeem hebt u de installatie van zonnepanelen op gemiddeld 7 jaar al terugverdiend! Lees voor meer details het artikel op pagina 3.

Dankzij de Good Food strategie werd de transitie naar duurzame voeding in het Brusselse Gewest verankerd. Hebt u creatieve ideeën of mist u bepaalde tools? Geef uw feedback voor de ontwikkeling van de Good Food strategie 2.0

Vanaf eind 2022 gaat er een Europese richtlijn van kracht die professionelen in het Brusselse Gewest verplicht om hun biologisch afval te sorteren. Het is de bedoeling dat dit afval lokaal wordt hergebruikt. Wil je als professioneel graag concrete ondersteuning en tips om dit aan te pakken, contacteer dan de gloednieuwe facilitatiedienst! Meer informatie in het artikel op pagina 5.

Is uw organisatie onderworpen aan de regelgeving op openbare aanbestedingen en moet u bodemsaneringswerken uitvoeren? Win tijd, vereenvoudig uw taak en bespaar geld via de nieuwe aankoopcentrale voor bodemsanering die Leefmilieu Brussel heeft opgezet (pg 6).

Baat u een warmtekrachtkoppelingsinstallatie uit? Of bent u van plan die te installeren? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een besluit gepubliceerd dat de technische uitbatingsvoorwaarden vastlegt, zowel voor het ontwerp als voor het beheer. Lees meer op pagina 7

Veel leesplezier!

 

Datum van de update: 26/03/2021