Ontdek de nieuwe editie van Leefmilieu Brussel NEWS (professionnels)

06/09/2022

Lees de nieuwe editie van Leefmilieu Brussel News voor professionals hier! (.pdf)

De verzengende zomer die we hebben meegemaakt, heeft nog maar eens het belang van de ecologische transitie onderstreept. Brussel innoveert op dit vlak en boekt ook grote vooruitgang. Zo ligt het tijdschema voor de lage-emissiezone (LEZ) nu definitief vast. Tegen 2030 zijn dieselmotoren niet meer welkom in Brussel, en tegen 2035 geldt hetzelfde voor personenwagens en lichte bestelwagens met een benzine‑, LPG- of CNG-motor. Bovendien beschikt het Gewest met zijn Roadmap Low Emission Mobility over een strategie voor automobiliteit zonder directe uitstoot. Verderop in dit magazine lees je wat dit betekent voor professionals en op welke ondersteunende maatregelen je een beroep kan doen om deze uitdaging aan te gaan.

Wil je de impact van jouw activiteiten op het milieu verminderen? Je kan hiervoor de hulp van onze facilitators inschakelen. Zij bieden gratis ondersteuning in uiteenlopende domeinen. Op pagina’s 4 en 6 kom je meer te weten over een selectie van de diensten die zij aanbieden in duurzaam bouwen, duurzame overheidsopdrachten, bioafval...

Moet je voor jouw activiteiten vaak milieuvergunningen aanvragen? Dan is er goed nieuws. Met het nieuwe Brusselse portaal MyPermit Leefmilieu dien je nieuwe vergunningsaanvragen rechtstreeks, snel en gemakkelijk online in. Meer details vind je op pagina 7.

Deze editie van BEN is tevens het laatste nummer van jouw magazine in zijn gekende vorm. BEN evolueert naar een blog voor professionals, de BLOG PRO. Deze nieuwe formule speelt in op de digitale behoeften van professionals en wordt nu nog sneller en efficiënter geïntegreerd in hun drukke beroepsleven.

Veel leesplezier!

Datum van de update: 08/09/2022