Ontdek de nieuwe editie van Leefmilieu Brussel NEWS (professionnels)

23/06/2022

 

De nieuwe editie van Leefmilieu Brussel News, het driemaandelijkse tijdschrift voor de Brusselse professionelen, staat online.

Lees de nieuwe editie van Leefmilieu Brussel News voor professionals hier! (.pdf)

Positieve reacties van klanten, lagere kosten, een verbeterd imago... Verantwoord omgaan met afval biedt heel wat voordelen. Bovendien geeft het je de kans om een beslissende rol te spelen in de bescherming van het milieu. Tot die conclusie kwamen de negentien Brusselse voedings- en horecazaken die als laureaat uit de bus kwamen van de tweede projectoproep “Zero afval horeca- en voedingszaken” van Leefmilieu Brussel. Lees meer over hun positieve ervaringen in dit magazine.

Werk je voor een bedrijf of overheidsdienst in Brussel? Wil je jouw collega’s meer laten fietsen of wil je een elektrisch wagenpark uitbouwen, maar je weet niet waar je recht op hebt of met wie je contact moet opnemen? Jouw magazine maakte een overzicht van alle hulp en ondersteuning waarop je een beroep kan doen.

Nog meer ondersteuning is er via het nieuwe sectorfonds Promaz. Promaz is het resultaat van een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie gewesten, de federale regering en de oliesector. Het fonds wil het eigenaars en gebruikers eenvoudiger en goedkoper maken om de bodemverontreiniging ten gevolge van een lek in een stookolietank aan te pakken. Bedrijven en niet-commerciële organisaties kunnen via het fonds tot 100 000 euro steun krijgen. Je leest er meer over op pagina 1.

Verderop in dit magazine lees je ook over de “Shifting Economy”, de strategie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de transitie te maken naar een koolstofneutrale economie. Dit ambitieuze beleidsplan voorziet in een heroriëntatie van de steunmaatregelen ten voordele van ondernemingen die zich inzetten voor een ecologische en sociale transitie. Op deze manier ontstaan er nieuwe economische kansen.

Veel leesplezier.

 

Datum van de update: 28/06/2022