Ondersteunende tools EPB-verwarming: nieuws voor de professionals (professionnels)

22/07/2015

Verwarmingsinstallateurs, maak kennis met de nieuwe versies van de cursus en de tabbladmodellen voor het logboek i.v.m. de EPB-reglementering. 

De inhoud van de cursus werd herzien om rekening te houden met de wijzigingen van de EPB-verwarmingsreglementering die zijn doorgevoerd sinds de inwerkingtreding (wijzigingsbesluit van 19 januari 2012 en ministeriële omzendbrief van 24 januari 2013) en om bepaalde passages te verduidelijken, met name op basis van de vragen die u heeft gesteld aan de facilitator Duurzame gebouwen.

Bovendien werd de oude module regelgeving, vanuit een streven naar duidelijkheid, in drie afzonderlijke modules opgesplitst: "Energetische uitdagingen en ecologische uitdagingen", "EPB-ordonnantie" en "Module regelgeving".

Om de verantwoordelijken van de technische installaties te helpen bij het opstellen van een logboek werden tot slot tabbladmodellen aangemaakt.

Raadpleeg de nieuwe documenten

Datum van de update: 15/09/2015