Onderhoud van het bomenpatrimonium in het Wilderbos

27/08/2021

In augustus 2020 heeft Leefmilieu Brussel een volledige fytosanitaire studie van de bomen laten uitvoeren in het Wilderbos in Sint-Agatha-Berchem. 

Inventarisatie van de bomen

Volgens de uitgevoerde sanitaire evaluatie kunnen de meeste bomen (81,3%) ter plaatse in aanvaardbare veiligheidsomstandigheden worden behouden.

Ongeveer 50 bomen moeten de komende 3 drie jaar op sanitair vlak nauwlettend in het oog gehouden worden. 6,2% van de bomen gaat snel achteruit en/of heeft te lijden onder parasieten waardoor ze bedreigd zijn met afsterven in de komende vijf jaar.

Op basis van deze analyse heeft Leefmilieu Brussel een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd om 40 bomen te kappen en 4 bomen in te korten die een gevaar vormen voor de openbare veiligheid.

De bomen die gekapt moeten worden staan verspreid over de hele groene ruimte

Aanplanting van nieuwe soorten

De toekomstige kap zal voor extra licht zorgen wat op zijn beurt een positief effect zal hebben op de vegetatie die zich onder de bomen bevindt. Op plaatsen waar deze vervangende bosvegetatie niet voldoende aanwezig is, is men van zin om het gekapte gebied opnieuw te beplanten met verschillende loofboomsoorten: Zwarte els (Alnus glutinosa), gewone peer (Pyrus communis), wilde appel (Malus sylvestris).

Als er voldoende licht is, zal men de voorkeur gegeven aan herbeplanting met soorten die zich kunnen aanpassen aan de aanvulaarde die aanwezig is in het gebied en die een goed toekomstpotentieel hebben met het oog op de klimaatverandering.

Infosessie

We stellen u een infosessie voor om u hierover te informeren in de vorm van een rondleiding op de site. De werkzaamheden die de volgende maanden moeten worden ondernomen, zullen er worden voorgesteld. Deze infosessie zal plaatsvinden in aanwezigheid van de experts van Leefmilieu Brussel.

Wanneer ? Op zaterdag 4 september van 10u tot 12u30.
Waar ? Afspraak in de Wilderstraat 30 aan de pergola.
Hoe kunt u zich inschrijven ? Gewoon door een e-mail te sturen naar: phytosanitaire@environnement.brussels 

Meer informatie? Raadpleeg de volgende documenten:

Datum van de update: 30/08/2021