Offerfeest, de regels van toepassing in het Brussels Gewest

23/08/2016
mouton fête du sacrifice

Het Offerfeest, het belangrijkste feest voor moslims wordt gevierd rond 12 september 2016. Er worden maatregelen genomen op vlak van volksgezondheid en dierenwelzijn.

In het geval van de organisatie van een erkend slachthuis op de site van de Vroegmarkt

Enkel erkende transporteurs zullen worden toegelaten tot het slachthuis en enkel zij zullen er schapen heen mogen brengen. Geen enkele particulier zal zijn dier zelf naar dit slachthuis mogen brengen.

Bij inbreuken, en zonder afbreuk te doen aan bijzondere maatregelen genomen door de burgemeester, kunnen de politiebeambten, bevoegd voor het dierenwelzijn krachtens artikel 34 van de wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, een proces-verbaal opstellen en (op basis van artikel 42 van deze wet) eventueel overgaan tot een administratieve inbeslagname van de dieren.

In het erkende slachthuis

In het raam van het samenwerkingsprotocol tussen het FAVV en de Gewesten zullen de door het FAVV aangewezen dierenartsen met opdracht (DMO) instaan voor de ante mortem gezondheidscontrole en voor de controle op het dierenwelzijn. Ook de Departement Dierenwelzijn kan overgaan tot niet-geplande controles.

De Departement Dierenwelzijn zal toezien op de naleving van de wetgeving op het dierenwelzijn en zal er ook op toezien dat alle personeel dat instaat voor levende dieren in het bezit is van een getuigschrift van vakbekwaamheid, zoals vereist door de verordening (EG) nr. 1099/2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden, en, voor de slachters, van de machtiging afgeleverd door het Executief van de Moslims van België.

Datum van de update: 07/03/2018