Nieuws over koelinstallaties (professionnels)

15/03/2019

Bent u een exploitant of actief in de koelsector?

Op 19 maart treedt nieuwe wetgeving in werking die u aanbelangt.

Wat verandert er

Wijziging van rubriek 132

Rubriek 132 wordt aangepast aan de evolutie van de koelvloeistoffen. Voortaan is er een drempel, uitgedrukt in ton CO2-equivalent (rubriek 132A), naast de drempel uitgedrukt in kg.

  • 132 A : >=5 ton CO2 -equivalent of > 10 kWe
  • 132 B : >=3 kg vloeistof (andere dan klasse A1) of >= 100 kWe
  • 132 C : natte koeltoren

Vereenvoudiging

Om herhalende voorwaarden te voorkomen die zijn opgelegd door de Europese Verordening (EU) nr. 517/2014 inzake gefluoreerde broeikasgassen of via de norm NBN EN 378, zijn verschillende  voorwaarden niet meer opgenomen in de tekst van het nieuw besluit. 

Norm 378

Koelinstallaties moeten voldoen aan de referentienorm NBN EN 378 die van kracht was op het moment van installatie of een gelijkwaardige norm, of enige andere gelijkwaardige code van goede praktijk. Deze norm stelt voorwaarden voor de veiligheid van mensen en de bescherming van het milieu. Het is internationaal gevalideerd. De bescherming van personen in de norm geeft niet aan of zij werknemers zijn of niet. Het besluit legt het respecteren van alle voorschriften van de norm op, zonder inbreuk te maken op het evenredigheidsbeginsel, met name met betrekking tot de bescherming van werknemers.

Gidsen voor de exploitanten en koelinstallaties

Om de gewestelijke wetgeving op koelinstallaties zo goed mogelijk samen te vatten, heeft Leefmilieu Brussel alle informatie gecompileerd in twee gidsen, één voor de exploitant, de andere voor de koelinstallatie.

De gids voor de exploitant

De gids voor de exploitant geeft in grote lijnen de verplichtingen voor de exploitanten.

De gids voor de koelinstallatie

De gids voor de koelinstallatie geeft meer details over bepaalde aspecten uit de wetgeving en gaat dieper in op een aantal technische details.

Classificatietool voor de koelinstallaties (rubriek 132)

Bovendien stelt Leefmilieu Brussel een tool ter beschikking van het publiek om de klasse van de koelinstallaties te bepalen. Dankzij de tool kunt u ook de voornaamste technische kenmerken kennen, met name wat de impact op de opwarming van het klimaat aangaat.

Geïnteresseerd? Blijf op de hoogte van milieuonderwerpen en schrijf u in op onze nieuwsbrief voor de professionelen of voor het  interessecentrum “milieuvergunning

Meer info? 

Raadpleeg het besluit van 29 november 2018 betreffende de voorwaarden tot exploitatie van de koelinstallaties en de webpagina’s “Koelinstallaties”.

Neem contact met ons op

Voor alle andere informatie kunt u gebruikmaken van ons contactformulier.

Leefmilieu Brussel
Afdeling Vergunningen en partnerschappen
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C/ 3000
1000 BRUSSEL

Datum van de update: 19/08/2020