Nieuwe sluiting van de parken deze vrijdag 26 juli om 14u.

26/07/2019

Aangezien de stormen en windstoten die worden aangekondigd, de parken die door Leefmilieu Brussel beheerd worden zullen vanaf deze vrijdag 26 juli om 14u worden gesloten voor het publiek.  

Als de weersomstandigheden het toelaten zullen ze zondagochtend opnieuw worden geopend. Opgelet, sommige parken blijven gesloten tot nader order.

Leefmilieu Brussel beveelt daarom aan om, het hele weekend lang, alle gewestelijke groene ruimten (parken, bossen en woud) te vermijden en in het bijzonder de omgeving van bomen.

De parken die Leefmilieu Brussel kan afsluiten, zullen voor het publiek worden afgesloten en na inspectie, opruiming en beveiliging opnieuw worden opengesteld.

In de parken die niet kunnen worden afgesloten, zal aan de ingangen een bericht worden uitgehangen en zullen de parkwachters de bevolking informeren.

We hopen dat deze situatie, die van de weersomstandigheden afhangt, van korte duur zal zijn, dat u de nodige maatregelen kan nemen om mobiliteitsproblemen te voorkomen en dat u opnieuw snel voluit van onze groene ruimten kunt genieten.

Datum van de update: 26/07/2019