Nieuwe normen voor de benzinestations vanaf mei 2016 (professionnels)

03/09/2015

Op 2 juli 2015 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het besluit van 21 januari 1999 tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor benzinestations gewijzigd.

Deze aanpassing van de wetgeving houdt rekening met de laatste technische ontwikkelingen  op het gebied van de recuperatie van brandstofgassen en maakt deel uit van het pakket van maatregelen om de uitstoot te verminderen van vluchtige organische stoffen (VOS) die ozonpieken veroorzaken.

Het is de omzetting van richtlijn 2014/99/EU van de Commissie van 21 oktober 2014 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van richtlijn 2009/126/EG inzake fase II-benzinedampterugwinning tijdens het bijtanken van motorvoertuigen in benzinestations. 

Nieuwe normen voor benzinedampterugwinning 

Meer specifiek moeten de maatregelen van fase II-benzinedampterugwinning ("Stage II Vapor Recovery") tijdens het bijtanken van motorvoertuigen, voldoen aan de normen EN16321-1:2013 en EN 16321-2:2013.

Enerzijds zal het benzinedampafvangrendement moeten worden gecertificeerd door de fabrikant, volgens norm EN 16321-1:2013. Deze norm specificeert welke testmethodes kunnen worden gebruikt voor de typegoedkeuring van benzinedampterugwinningssystemen in benzinestations.

Anderzijds zal het benzinedampafvangrendement jaarlijks moeten worden gecontroleerd door een erkend studiebureau, volgens norm EN 16321-2:2013. Deze norm specificeert welke testmethodes kunnen worden gebruikt in benzinestations om de werking van dergelijke benzinedampterugwinningssystemen te controleren.

In feite werd de wetgeving gewijzigd om het benzinedampterugwinningssysteem nog doeltreffender te maken. In de praktijk is het benzinedampterugwinningssysteem echter al zo'n vijftien jaar aanwezig in de benzinestations van het Brussels Gewest en voldoet het reeds aan de bovenvermelde normen.

Deze wijzigingen treden in werking op 13 mei 2016, zoals bepaald in de Europese richtlijn 2014/99/EG.

Datum van de update: 03/09/2015