Nieuwe Good Food-projectoproep: Toegankelijkheid van duurzame voeding (professionnels)

11/05/2021

De toegang voor iedereen tot kwaliteitsvolle, lokaal geproduceerde en financieel betaalbare voeding bevorderen, is een van de uitdagingen van de Brusselse gewestelijke Good Food-strategie. Door deze nieuwe projectoproep ‘Toegankelijkheid van duurzame voeding’ te lanceren, wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest projecten van verenigingen ondersteunen die de obstakels voor de toegang tot kwaliteitsvolle voeding willen opheffen. De obstakels voor de toegang kunnen van verschillende aard zijn: financieel en materieel, geografisch, cultureel en symbolisch en verschillen in functie van het publiek.  

Deze projectoproep zoekt projecten die toelaten de belemmeringen voor de consumptie van duurzame voeding/Good Food op te heffen door een specifieke benadering van de doelgroepen.   

Neem deel aan de Good Food-projectoproep indien u in de verenigingssector werkt, u acties en activiteiten ontplooit in het Brussels Gewest, een project wilt ontwikkelen dat betrekking heeft op de toegankelijkheid van Good Food en nood heeft aan financiële steun voor de uitvoering ervan. 

Alle voorwaarden van de projectoproep staan in het presentatiedocument. Bezorg ons uw kandidaatsdossier tegen uiterlijk 17 augustus om 12u.

Datum van de update: 11/05/2021