Nieuw leermiddel: “Wees smart met je phone” (éducation)

24/09/2021

"Is het mogelijk om met je smartphone te leven en tegelijk het milieu, de planeet en haar bewoners te respecteren?” Dat is de centrale vraag van het nieuwe leermiddel van Leefmilieu Brussel dat ontwikkeld is voor 12- tot 14-jarigen.

Het omvat een portfolio, een leerkrachtenfiche en een boekje dat de leerlingen zelf kunnen invullen aan de hand van de informatie in het portfolio.

Zij zullen geleidelijk de levenscyclus van een smartphone ontcijferen en een beter inzicht krijgen in de gevolgen ervan, met name voor de uitputting van grondstoffen en de klimaatverstoring door het hoge indirecte energieverbruik. Tenslotte zullen ze nagaan hoe zij hiermee kunnen omgaan.

Ontdek deze nieuwe tool op de pagina "Leermiddelen - thema Energie". Brusselse scholen kunnen er ook de gratis papieren versies van het leerlingenboekje bestellen.

Datum van de update: 27/09/2021