Nieuw! Het sorteren van uw blauwe zakken is eenvoudiger geworden sinds januari 2021!

22/01/2021

Vanaf januari 2021 kan u bijna alle plastic verpakkingen sorteren en in uw blauwe zak gooien! Alle verpakkingen in plastic, metaal of karton (drankkartons) mogen in de blauwe zak of pmd-zak. 

U kan eindelijk yoghurtpotjes, champignonbakjes, botervlootjes (m.a.w. harde plastic verpakkingen) en de plastic folie rond tijdschriften, plastic zakken, ... (m.a.w. zachte plastic verpakkingen) sorteren.
Meer weten over de nieuwe blauwe zak.

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor de vervaardiging van onze voorwerpen (extractie, vervoer en verwerking) vertegenwoordigt meer dan 50 à 65 %  van de wereldwijde broeikasgasemissies (BKG). Telkens een voorwerp of verpakking wordt hergebruikt of niet verbruikt, worden natuurlijke rijkdommen bespaard. De gebruiksduur verlengen, is een echte oplossing. 

Recycleren is onontbeerlijk om materialen te recupereren in de plaats van ze te verbranden, maar het is dringend nodig en mogelijk om te streven naar zero afval.

Overstappen op zero afval is concreet geworden en ligt binnen handbereik van iedereen. Het is een gedragswijziging die meer dan nuttig is voor het leefmilieu om de uitputting van onze natuurlijke rijkdommen te vermijden. 

Hoe kunnen we overstappen op zero afval en onnodige verpakkingen vermijden?

Bij de bakker, apotheek, slagerij, vishandel, de buurtwinkel: 

  • Ik breng een herbruikbare zak mee van zodra dit kan.
  • Ik koop in bulk met herbruikbare dozen of zakken.

Op school, op het werk  of in de sportschool:

  • Ik gebruik een drinkbus en een herbruikbare lunch box.

Thuis:

  • Ik drink kraantjeswater.
  • Ik zorg voor huisbereide maaltijden en dranken. 

Ontdek andere acties die onze impact op het milieu kunnen verminderen.

Meer info?

Datum van de update: 29/01/2021