Nieuw in de Brusselse parken: fietsen toegelaten, honden aan de leiband!

09/02/2015

Op 8 mei 2014 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nieuw Parkreglement goed. Dat reglement heft het oude reglement van 4 maart 1999 op. De nieuwe tekst is in werking getreden op 21 juli 2014.

Fietsen in de gewestelijke parken  

Voortaan mag er worden gefietst in alle gewestelijke parken die worden beheerd door Leefmilieu Brussel, zelfs met elektrische fietsen (maar met een aantal beperkingen). Sommige categorieën van gebruikers hebben echter geen toegang tot bepaalde parken. Dankzij de pictogrammen ter plaatse wordt alles duidelijk.

Deze nieuwe bepalingen zijn van toepassing op alle gewestelijke ruimten, behalve op de natuurreservaten en de bossen die onderworpen zijn aan het Boswetboek. Ze zijn ook niet van toepassing op de gemeentelijke parken. Die hebben een eigen reglement, met name wat het loslopen van honden en de aanwezigheid van fietsers betreft.

Beperkte toegang voor motorvoertuigen

Motorvoertuigen hebben geen toegang tot de parken. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor elektrische rolstoelen van personen met een beperkte mobiliteit, dienstvoertuigen, voertuigen van de hulpdiensten en andere voertuigen die hiervoor de toelating hebben.

Honden aan de leiband! 

Deze algemene regel is voortaan van toepassing op alle gewestelijke parken. Wel is toegestaan dat de honden, vergezeld van hun baasje, vrij rondlopen in de vrije zones die worden aangegeven via pictogrammen of binnen specifieke uren.

Honden zijn niet toegelaten op speelpleinen of in de zones die voor kinderen voorbehouden zijn.

Verboden activiteiten

Ga na of de activiteit die u wil ondernemen niet verboden is of onderworpen is aan een voorafgaande toelating door Leefmilieu Brussel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de organisatie van evenementen, het voederen van dieren, het plukken van planten of paddenstoelen …

Als u twijfelt, spreekt u gewoon een parkwachter aan. Ze zijn er om u te helpen. Respect voor de ander en in een goede verstandhouding samenleven, is een zaak van iedereen !

Meer info …

Datum van de update: 07/06/2019