Neem op 31 maart 2015 deel aan de workshop "Naar een duurzamer voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" (professionnels)

11/03/2015

Voor producenten, distributiebedrijven, verwerkende bedrijven, publieke besluitvormers, leden van een vereniging of educatieve actoren die betrokken zijn bij duurzame voeding.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert sinds enkele jaren acties voor de overgang naar een duurzamer voedingssysteem. Deze acties waren eerst vooral op de vraag gericht, maar kregen een nieuwe impuls met de ontwikkeling en uitvoering van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu – as Duurzame voeding.

Tijdens de workshop van 31 maart wil minister Céline Fremault, onder meer bevoegd voor leefmilieu en landbouwbeleid, een sterke strategie ontwikkelen om vraag en aanbod, productie en consumptie op elkaar af te stemmen en ze wil een participatief proces lanceren.

U bent een producent, een distributiebedrijf, een verwerkend bedrijf, een publieke besluitvormer, lid van een vereniging of een educatieve actor en bent betrokken bij duurzame voeding? Neem dan deel aan de workshop "Naar een duurzamer voedingssysteem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" en geef tijdens de workshops uw mening over het aanbod, de vraag, stad(rand)slandbouw en landbouw. Bij wijze van inspiratie zullen een Brusselse stand van zaken, maar ook de lessen uit het Europese URBACT-project "sustainable food for urban communities" worden voorgesteld.

 

Waar en wanneer?

Dinsdag 31 maart 2015, van 8u30 tot 16u30

Leefmilieu Brussel

Thurn & Taxis-site

 

Havenlaan 86 C/3000

1000 Brussel

 

Toegangsplan

Programma (.pdf)

Inschrijven

Contact

E-mail

Datum van de update: 25/01/2016