Neem op 24 mei deel aan de infosessie over versterkt geluid (professionnels)

11/05/2018

Het besluit « Versterkt geluid » is in werking getreden op 21 februari 2018. Sindsdien moeten alle Brusselse activiteiten die versterkt geluid verspreiden, ongeacht of ze zich in open lucht afspelen of niet, de nieuwe regels naleven die het mogelijk maken het publiek tegen geluidsoverlast te beschermen.

Bent u een professioneel beheerder van zalen of evenementen waar versterkt geluid wordt verspreid? Dan organiseert Leefmilieu Brussel voor u een nieuwe informatiesessie om concreet uit te leggen wat de gevolgen zijn:

  • Hoe kunt u zich ervan verzekeren in orde te zijn met de reglementering?
  • Welke tools bestaan er om u te begeleiden ?
  • Welke geluidsniveaus mag u verspreiden en onder welke voorwaarden?
  • Welke meetapparatuur moet er worden geïnstalleerd en hoe kunt u zich die aanschaffen ?

Wanneer?

Op donderdag 24 mei van 10u tot 12u

Waar?

Gebouw van Leefmilieu Brussel, Auditorium, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C,  1000 Brussel.

Inschrijven is gratis, maar verplicht.

Inlichtingen: geluid.vergunningen@leefmilieu.brussels

Meer weten over versterkt geluid in Brussel:

Datum van de update: 11/05/2018