Neem deel aan het project "Rues en Transition" voor een ecoverantwoordelijke en gezellige wijk

09/02/2017

Zin om samen met uw buren actie te ondernemen om uw milieu-impact te verminderen en samen de wijk gezelliger te maken? Dat kan dankzij het project Rues en Transition dat u wordt voorgesteld door Réseau Transition met de steun van Leefmilieu Brussel!

Er wordt veel gesproken over de klimaatontwrichting, het einde van de fossiele brandstoffen of de economische crisis die tal van burgers treft. Maar wat kunnen we er concreet aan doen, hier en nu?

Met het project Rues en Transition kan u uw ecologische voetafdruk en uw facturen verminderen en de band met uw buren versterken.

Concreet stelt het project voor om met enkele buren samen te komen en na te denken over welke acties makkelijk op touw kunnen worden gezet op het gebied van energie, voeding, mobiliteit, water- en afvalbeheer.

Dit vergt enige onmisbare ingrediënten: “goesting”, gezelligheid, maar ook tools die ter beschikking worden gesteld en de begeleiding van Réseau Transition om u bij uw initiatieven te ondersteunen. 

Er zullen u concrete acties worden voorgesteld, net als uitdagingen die u samen met uw buren kan aangaan ... en dit alles in een gezellige sfeer!

Een presentatievideo van het project vindt u op www.ruesentransition.be .

Twijfel niet langer! Neem contact op met Réseau Transition: 0474 08 42 69 - rues@reseautransition.be

Datum van de update: 09/03/2017