Neem deel aan de Europese afvalenquête!

28/11/2016

Net als elk jaar organiseren Leefmilieu Brussel en andere Europese overheidsdiensten een grote enquête om meer te weten te komen over uw houding tegenover afval. Bent u goed ingelicht over de recyclage en nuttige aanwending van afval? Bent u van plan in de toekomst nog meer inspanningen te leveren in dit verband?

Beantwoord onze vragenlijst! Dit zal slechts 5 tot 10 minuten van uw tijd vergen en de antwoorden zijn anoniem. Het onderzoek is geopend tot 31 januari 2017.

Datum van de update: 28/11/2016