Neem deel aan de afterwork "Waterbeheerplannen. Voor de kwaliteit van onze waterlopen" op 10 mei 2016

26/04/2016

Europa heeft in 2000 een richtlijn opgesteld om te komen tot een ‘goede Europese waterkwaliteit’. Om deze doelstelling te bereiken moet elke lidstaat Stroomgebiedbeheerplannen invoeren.  Deze plannen identificeren de gewestelijke doelstellingen op het gebied van waterbeheer en bepalen tegelijk de acties die moeten worden ondernomen om ze te verwezenlijken.

 

In Brussel is het nieuwe Waterbeheerplan tot 31 mei aan een openbaar onderzoek onderworpen. Het heeft betrekking op de periode 2016-2021.

Praktische informatie

Leefmilieu Brussel stelt u een infosessie voor die door de Coördinatie Zenne wordt georganiseerd en gevolgd wordt door een debat met de zaal op dinsdag 10 mei van 17h30 tot 19h30 in het BEL.

Deelnamekosten:  5 euro.

BEL

Turn & Taxis-site

Havenlaan 86c/3000

Raadpleeg het programma.

Inschrijven verplicht.

Datum van de update: 26/04/2016