Natuur in de stad: een nieuwe projectoproep voor verenigingen (professionnels)

02/02/2017

Bent u werkzaam in een vereniging of organisatie en zou u graag een project opstarten in het kader van het behoud, de bevordering en de bescherming van de natuur in de stad?

Op initiatief van de Minister van Leefmilieu Céline Fremault, en in het kader van het natuurjaar, lanceert Leefmilieu Brussel voor de eerste keer een projectoproep specifiek voor de Brusselse verenigingen met als doel om initiatieven te ondersteunen rond natuur in de stad, die rechtstreeks verband houden met acties rond het Gewestelijk Natuurplan en/of het Gewestelijk programma voor pesticidenreductie.

 

Context

Brussel is een groene stad. Bossen en wouden, natuurreservaten, parken en groene ruimten, privétuinen, landbouwgronden, braakliggende terreinen, speelvelden, kerkhoven… bedekken bijna 50%, of ongeveer 8.000 hectare, van haar oppervlakte. Brussel verbergt dus, soms onvermoede, natuurschatten! Dit natuurlijk erfgoed verdient het om te worden behouden, beschermd en ontwikkeld, omwille van zijn intrinsieke waarde en zodat alle Brusselaars ervan kunnen genieten. De aanwezigheid en de nabijheid van de natuur hebben immers een zeer positieve invloed op de levenskwaliteit in de stad en op de gezondheid van haar inwoners.

Het beschermen van de natuurlijke hulpbronnen en de soorten, het opwaarderen van de natuur en het behouden van voldoende groene ruimten, zijn evenwel een echte uitdaging door de demografische groei die Brussel kent.

Doelstelling

De doelstelling van deze projectoproep is om initiatieven te ondersteunen ter bevordering en bescherming van de natuur in de stad. Daarbij is het de bedoeling dat de projecten bepaalde doelgroepen bereiken en thema's aankaarten, die als prioritair voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden beschouwd.

Wij stellen 5 prioritaire actiedomeinen voor:

  • De natuur en de groene en blauwe infrastructuren in de stad ontwikkelen
  • De bescherming van het natuurlijk erfgoed versterken
  • Het gebruik van pesticiden verminderen
  • Garanties bieden voor het geïntegreerd en duurzaam beheer van het natuurlijk erfgoed, van de groene infrastructuur en van de natuur in de stad
  • Promotie van de natuur en de groene ruimten bij de burgers

De volledige beschrijving van de projectoproep en de voorwaarden waaraan men moet voldoen, zijn terug te vinden in het document “De modaliteiten van de projectoproep”.

Voor wie?

De projectoproep richt zich tot alle verenigingen actief binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een project in verband met natuur in de stad willen opzetten.

Wat?

Leefmilieu Brussel wenst via de projectoproep een grote waaier van projecten te ondersteunen: zowel kleine projecten (vanaf 2.000 €) alsook enkele omvangrijkere projecten met een maximum van 50.000 €.

Hoe?

Gelieve uw kandidatuur in te dienen aan de hand van het hiervoor bestemde formulier.

Het kandidatuurdossier  moet per e-mail worden ingediend, ten laatste op 31 maart 2017 om middernacht (zie modaliteiten).       

Datum van de update: 16/02/2017