NATIONAL DAY : EMAS challenges for circularity, mobility and biodiversity (professionnels)

13/01/2021

Op 2 oktober 2020, tijdens de lock down, vond de jaarlijkse nationale EMAS-meeting plaats onder de vorm van 3 webinars, in live streaming. De deelnemers konden hun vragen stellen via chat aan de personen in de studio. De 3 webinars zijn hier beschikbaar.

Welk onderwerp heeft de meeste interesse gewekt?

Op Belgisch en Brussels niveau werden de drie thema's die voor deze 11e bijeenkomst werden geselecteerd niet willekeurig gekozen, maar het valt niet te ontkennen dat het thema  ‘mobiliteit’ het meest werd beïnvloed door het coronavirus en de lock down. In de toekomst zijn werkgevers van plan om de organisatie van het werk aanzienlijk te herzien, vooral voor de talrijke taken, die op afstand kunnen worden uitgevoerd en waarbij fysieke aanwezigheid op de werkvloer niet vereist is.

Circulariteit’ is veelbelovend, en als uw organisatie de implicaties van uw corebusiness nog niet heeft geanalyseerd, is het nog niet te laat, maar is het de hoogste tijd om op de kar van circulariteit te springen. Er bestaan veel mogelijkheden om deel te nemen aan projecten die door de 3 gewesten worden ondersteund.

De zorg om de biodiversiteit te beschermen of te herstellen stimuleert creativiteit en inventiviteit bij het beheer van groene ruimtes en bij het ondersteunen van de vele initiatieven die dit bevorderen, of het nu gaat om privétuinen, terrassen van appartementen of zelfs bedrijfsterreinen.

Indien je niet kon deelnemen aan deze virtuele meeting, ontdek dan de inhoud van de debatten door de AUVIO-opnames te bekijken.

 

logo emas

Datum van de update: 13/01/2021