Na het kappen is het tijd voor het planten!

22/02/2021

In februari en maart zullen de teams van Leefmilieu Brussel 160 hoogstambomen aanplanten in het Woluwepark.

Leefmilieu Brussel werkt al enkele maanden aan de regeneratie van de bospartijen in het park en het herstel van het landschap. De volgende stap is de aanplanting van 30 sierbomen en 130 hoogstambomen voor bossen met een hoogte van 80-100 cm. Die zullen allemaal worden aangeplant om te beantwoorden aan een aantal doelstellingen:

  • de bosranden opvullen;
  • de zones waar natuurlijke regeneratie afwezig of onvoldoende is, verrijken;
  • de tuinbouwgerichte en landschappelijke massieven aanvullen.

Daar waar er voldoende natuurlijke regeneratie is, zullen de jonge scheuten worden beschermd.

De soorten zullen worden gekozen in functie van de aanwezige habitats en de lokale omstandigheden van de aanplantingszone in kwestie om zo de juiste soort op de juiste plaats te planten. Belangrijk daarbij zijn ook de aanbevelingen uit de historische en landschappelijke studie van het Woluwepark.

Gelieve de jonge plantjes te respecteren. Ze zijn de grote bomen van morgen!

Datum van de update: 22/02/2021