MobilityPassport

29/10/2019

Vanaf 1 januari 2020 zal een nieuwe groep te vervuilende voertuigen verbannen worden uit het verkeer in de Lage-emissiezone (LEZ) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Behalve auto’s, bestelwagens en (mini)bussen met een Euronorm 0 en 1 voor benzine en Euronorm 0,1 en 2 voor diesel die reeds verboden werden, zullen diesels met Euronorm 3 voortaan ook verboden worden. Er wordt een transitieperiode van 3 maanden voorzien, lopende van 1 januari tot en met 31 maart. Tijdens deze periode zullen geen boetes worden uitgeschreven voor deze voertuigen, maar krijgen de bestuurders ervan een waarschuwingsbrief toegestuurd.

Om je te begeleiden bij deze verandering van verplaatsingsgewoontes, moedigen we je aan om deel te nemen aan Mobility Passport (5-29 november), een uitdaging die je toelaat om verschillende mobiliteitsdiensten in Brussel gratis uit te proberen, zoals bvb. een (deel)fiets, een (deel)step, het openbaar vervoer, een deelauto, de taxi, enz.

Meer informatie over deze uitdaging en het inschrijvingsformulier (eind van de inschriving op 3 november).

Datum van de update: 29/10/2019