Mobiliteit na Corona: hoe wijzig ik de mentaliteit in mijn bedrijf? (professionnels)

29/09/2021

Mobiliteit staat meer dan ooit in het centrum van de aandacht bij burgers en bedrijven. Veel mensen werden zich tijdens de coronacrisis bewust van de impact van hun dagelijkse verplaatsingen en beseften dat het mobiliteitsbeheer in bedrijven anders moet.

Deze webinar gaat dieper in op de eerste mobiliteitstrends die zichtbaar worden na corona. We stellen de vraag hoe werkgevers kunnen inspelen op de geleidelijke terugkeer naar kantoor om stappen in de goede richting te zetten.

We bespreken de instrumenten, adviezen en begeleidingen die bedrijven kunnen gebruiken om een duurzaam mobiliteitsbeleid te voeren. Ook mobiliteitsdiensten, mobiele apps en originele financieringsformules komen aan bod. We sluiten af met enkele concrete pistes om werknemers aan te zetten tot een mentaliteitswijziging in de vorm van een overzicht van de bestaande experimenten en programma’s.

Deze webinar onder leiding van Xavier Tackoen (Managing Director van het studiebureau Espaces-Mobilités) is heel praktisch en pragmatisch opgezet. Er is veel ruimte voor uitwisseling tussen deelnemers om goede ideeën te verzamelen en de synergie tussen spelers te bevorderen.

Neem deel aan onze webinar ‘Mobiliteit na corona: hoe wijzig ik de mentaliteit in mijn bedrijf?’ op dinsdag 19 oktober 2021 van 14 tot 15.30 uur. Deze workshop wordt gegeven in het Frans.

Let op: de webinars van het Label Ecodynamische Onderneming zijn uitsluitend bestemd voor organisaties met een vestiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Datum van de update: 29/09/2021