Mobiliteit: de Brusselse overheden geven het goede voorbeeld (professionnels)

09/07/2014

Voortaan horen de Brusselse overheden bij de aankoop of de leasing van voertuigen nieuwe milieuprestatiecriteria in acht te nemen. Bij het beheer van hun voertuigenvloot moeten ze een voorbeeldfunctie vervullen.

Het Brussels wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing (BWLKE) bepaalt dat de overheden qua ecologischer vervoer het goede voorbeeld moeten geven. Zo legt een uitvoeringsbesluit de Brusselse gewestelijke en plaatselijke besturen (gemeenten, OCMW en intercommunales) nieuwe verplichtingen op.

Dit besluit bepaalt dat de aankoop of de leasing van voertuigen dient te gebeuren volgens nieuwe milieuprestatiecriteria, die de criteria in het "schone voertuigen"-besluit van 28 mei 2009 vervangen.

Ecoscore 

Voor de MPV's (Multi-purpose vehicles of polyvalente voertuigen van het type Renault Kangoo of Citroën Berlingo ) dient men rekening te houden met een minimale ecoscore. Het voertuig mag bovendien niet op diesel rijden. Deze minimale ecoscore bedraagt 70 voor personenwagens en 63 voor in 2014 aangekochte MPV's. Elk jaar stijgen deze drempelwaarden overigens met een punt.

De nieuwe bestel- en vrachtwagens moeten minstens aan de geldende Europese norm (euronorm) en bij voorkeur aan de hoogste norm beantwoorden. In elk bijzonder bestek bij een overheidsopdracht zitten er dan nog eens verplicht milieucriteria, met name de ecoscore (voor lichte voertuigen) of de euronorm (voor zware voertuigen).

Op de website www.ecoscore.be vindt u de ecoscore van de wagens.

Bedrijfsvervoerplannen

De plaatselijke en gewestelijke overheden die de verplichting hebben een bedrijfsvervoerplan (BVP) op te stellen krijgen er nog twee verplichtingen bovenop.

Om de drie jaar Leefmilieu Brussel de onderstaande informatie bezorgen (tegen 31 december 2015):< >Een doorlichting van het wagenpark (met name de ecoscore) en van het gebruik ervan (in termen van aantal afgelegde kilometers);De doelstellingen voor betere milieuprestaties van het wagenpark, minder afgelegde kilometers voor dienstverplaatsingen, een afgeslankt wagenpark of een wagenpark dat gedeeltelijk door (elektrische) fietsen en/of elektrische wagens is vervangen;De maatregelen om deze doelstellingen te halen en ze te plannen.De voertuigenvloot terugbrengen of ten dele overschakelen naar elektrische voertuigen:< >Vanaf 1 januari 2015 moeten de gewestelijke overheden per periode van 3 jaar minstens 25 % elektrische voertuigen in hun vloot opnemen. Voor de lokale overheden ligt de doelstelling vast op 15 % van hun vloot.Elke wagen minder in de vloot (na 1 januari 2013) mag ook meetellen als een elektrische wagen. Deze wagens moeten ook nog eens 100 % groene elektriciteit verbruiken. Mits eens gemotiveerde aanvraag zijn er afwijkingen mogelijk.

Datum van de update: 25/01/2016