Mobiliteit: Brussel is binnenkort een « Low Emission Zone »

05/12/2016

Vanaf 1 januari 2018 zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een LEZ (Low Emission Zone), een lage-emissiezone, worden. De meest vervuilende voertuigen zullen met andere woorden geen toegang meer krijgen. Het doel? De luchtkwaliteit en dus de volksgezondheid verbeteren. Indien u plannen heeft om uw wagenpark van dienst- of bedrijfswagens te vernieuwen, is dit de gelegenheid om te kiezen voor schone voertuigen.

Waarom een LEZ in Brussel?

Verschillende studies hebben de slechte luchtkwaliteit in Brussel aangetoond en de impact die dit kan hebben op de gezondheid. Een LEZ invoeren in Brussel zal het mogelijk maken de uitstoot van verontreinigende stoffen die het schadelijkst zijn voor de gezondheid te verminderen, nl. stikstofoxiden, fijnstof en in het bijzonder de black carbon (BC).  De verbetering van de luchtkwaliteit zal iedereen ten goede komen en zal vooral bijdragen tot de verbetering van de gezondheid van de Brusselaars. 

Wanneer zal de LEZ worden ingevoerd?

De LEZ zal operationeel worden vanaf 1 januari 2018. Ze zal alle dagen van de week, 24h/24 van toepassing zijn. De toegangscriteria tot de LEZ zullen met de tijd evolueren. Het eerste jaar zullen enkel de oudste dieselwagens betrokken zijn.

Hoe zal dit in zijn werk gaan?

Vaste en mobiele camera's - de locatie wordt nog bestudeerd - zullen de nummerplaten controleren van de auto's die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (de 19 gemeenten) rijden. De Ring is niet bij de LEZ betrokken. Indien het voertuig niet beantwoordt aan de toegestane euronormen loopt de eigenaar het risico op een boete, waarvan het bedrag nog moet worden vastgesteld door de Brusselse wetgever. Het eerste jaar zullen enkel de oudste dieselwagens van de euro 1-norm of zonder euronorm betrokken zijn. 

Om welke wagens gaat het?

De reglementering betreft de volgende wagens, ongeacht of ze in België of in het buitenland ingeschreven zijn:

  • de personenwagens;
  • de bestelwagens van minder dan 3,5 ton (categorie N1 op de grijze kaart);
  • de bussen en touringcars;
  • een aantal voertuigen zijn ambtshalve vrijgesteld van het naleven van deze regelgeving.
  • De oude dieselwagens worden het meest geviseerd want zij stoten meer verontreinigende stoffen uit, zoals stikstofoxiden die de luchtkwaliteit en dus de gezondheid aantasten.
  • In 2018 zijn de benzinevoertuigen niet betrokken, maar de regels zullen de volgende jaren evolueren. 

En de verwarmingsinstallaties?

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering treedt op in alle activiteitensectoren die luchtverontreinigende stoffen uitstoten, in het bijzonder de verwarming van de gebouwen.  Dit is het voorwerp van het Lucht-, Klimaat- en Energieplan dat op 2 juni 2016 werd goedgekeurd.  

Datum van de update: 12/12/2016