Milieuverklaring: ontdek wat er verandert in 2020 (professionnels)

21/01/2020

Sinds 10 januari 2020 is er nieuws over de inhoud van de milieuverklaring. Organisaties moeten het nu opstellen in overeenstemming met Verordening (EU) 2018/2026, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 20 december 2018 (PBEU L 325 - blz. 18-24).

Wat wordt verplicht?

Nu is voorgeschreven dat organisaties het volgende moeten geven:

 • een duidelijke en ondubbelzinnige beschrijving van de reikwijdte van de EMAS-registratie,
 • de lijst van alle vestigingen waarop de registratie betrekking heeft,
 • een korte beschrijving van de managementstructuur waarop het milieubeheersysteem van de organisatie gebaseerd is,
 • een korte beschrijving van de gevolgde aanpak om het belang van de significante milieuaspecten te bepalen,
 • een beschrijving van de geïmplementeerde en geplande maatregelen om de milieuprestaties te verbeteren, doelstellingen te bereiken en de naleving van wettelijke vereisten te garanderen. Indien beschikbaar, moet de organisatie verwijzen naar de relevante best practices die zijn geïdentificeerd in de sectorreferentiedocumenten voor de betrokken activiteitensector.

Wat is optioneel?

De milieuverklaring kan:

 • aanvullende feitelijke informatie bevatten met betrekking tot activiteiten, producten en diensten, maar dit moet worden gevalideerd door de milieuverificateur;
 • worden opgenomen in andere organisatorische rapportagedocumenten op voorwaarde dat :
  • er een duidelijk onderscheid is tussen gevalideerde en niet-gevalideerde informatie
  • de milieuverklaring duidelijk identificeerbaar is (bijvoorbeeld met het EMAS-logo)
  • het een korte uitleg van het validatieproces bevat.

Aarzel niet om onze speciale sectie op onze website te raadplegen voor meer informatie over de milieuverklaring en de indicatoren.

Datum van de update: 21/01/2020