Milieuvergunningen: wijzigingen vanaf 20 april (professionnels)

25/04/2019

Vanaf deze 20 april treedt de nieuwe ordonnantie met betrekking tot de milieuvergunningen gedeeltelijk in werking. De betrokken bepalingen zijn :

  • Het nieuwe regime voor de verlengingen van de milieuvergunningen
  • De nieuwe lijst van geklasseerde inrichtingen
  • Een verkennend bodemonderzoek of een vrijstelling hierop, moet toegevoegd worden aan de aanvraag voor een verlenging van een milieuvergunning.

Wij helpen u

Om u te helpen om de nieuwe bepalingen en verplichtingen die u moet naleven te begrijpen, heeft Leefmilieu Brussel voor u hetvolgende gerealiseerd :

Tot slot, de presentaties die gegeven werden tijdens de evenementen gelinkt aan deze nieuwigheden, vatten de nieuwe wetgevingen samen en blijven beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.

Vragen? permit@leefmilieu.brussels

Datum van de update: 01/02/2021