Met de steun van Europa gaat Brussel voluit voor het herstel van de Zenne rivier!

23/01/2017

Samen met het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en 5 andere publieke partners wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door Leefmilieu Brussel, een versnelling hoger schakelen om de Zenne de komende jaren te herstellen.

Het project LIFE BELINI (Belgian initiative for making a leap forward towards good status in the river basin district of the Scheldt) werd zopas door de Europese Commissie goedgekeurd.

Zo zal de Europese Commissie de komende 6 à 10 jaar bijna 10 miljoen euro investeren in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, waarvan 2,4 miljoen voor Leefmilieu Brussel (en in totaal 2,7 miljoen euro voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

De voornaamste doelstellingen voor Brussel zijn:

  1. de kwaliteit van de Zenne rivier verbeteren door

- de verontreiniging door overstorten  te verminderen

- het identificeren van de polluenten in afstromend hemelwater van wegen  

- de Zenne aantrekkelijker te maken voor vissen

- de kwaliteit van de oevers van de Zenne in open lucht te verbeteren, en de Zenne waar mogelijk open te leggen

        2. de samenwerking versterken tussen het Vlaams, Waals en Brussels Gewest voor de uitvoering van een geïntegreerd waterbeleid. 

Datum van de update: 23/01/2017