Mede-eigendommen: resultaten van de raadplegingen en toekomstig project (professionnels)

05/05/2020
Bâtiment PLAGE

Welke soort van dienstverlening moet men invoeren om de Brusselse mede-eigendommen aan te sporen tot energetische renovatiewerken?  Wat zijn de belangrijkste obstakels bij de uitvoering van deze werken en hoe kunnen ze worden opgelost?  Hoe moet deze dienstverlening worden aangeboden om echt te beantwoorden aan de behoeften en problemen waarmee men wordt geconfronteerd?  

Om deze vragen te beantwoorden en de energietransitie van de mede-eigendommen te versnellen, heeft Leefmilieu Brussel deelgenomen aan het driejarig onderzoeksproject Innovate, dat tegen 2021 een uniek loket wil uitbouwen voor de mede-eigendommen.  De opdrachten zijn gebaseerd op de feedback uit de raadplegingen van de mede-eigenaars, syndici en professionelen van de renovatiesector met: 

  • een enquête bij de mede-eigenaars die 490 geldige antwoorden heeft opgeleverd;  
  • vijf workshops met mede-eigenaars en syndici die de resultaten van de enquête hebben aangevuld; 
  • rondetafelgesprekken en bilaterale vergaderingen met professionelen uit de begeleidings- en renovatiesector, die hebben toegelicht hoe deze dienstverlening aan de behoeften zal voldoen.  

Hier volgen enkele resultaten van de raadplegingen …  

De differentiatie in de types van mede-eigendommen stond centraal in de analyse.  Er werden drie types van mede-eigendommen geïdentificeerd met gelijkenissen op het niveau van de behoeften, maar verschillen voor de werking of uitrusting: de mede-eigendommen van minder dan 10 appartementen, van 10 tot 50 appartementen en van meer dan 50 appartementen.  70 % van de Brusselse mede-eigendommen behoren tot de eerste groep.  

Op het niveau van het beheer van de mede-eigendom worden kleine mede-eigendommen meestal beheerd door een niet-professionele syndicus.  Een klein percentage van mede-eigenaars in kleine mede-eigendommen weet niet wat de aard van de syndicus is.  Het is ook belangrijk te onthouden dat de kleine mede-eigendommen minder vaak over een reservefonds beschikken en dat het bedrag ervan proportioneel kleiner is dan in de grote mede-eigendommen.  De uitvoeringsbepalingen om hierop een beroep te doen en de bedragen zijn in het algemeen zeer variabel.  

We weten dat de energieprestatie van de gebouwen in Brussel middelmatig of zelfs slecht is.  Uit de raadplegingen blijkt dat renovatiewerken werden uitgevoerd bij een groot deel van de gebouwen, maar niet noodzakelijk om de energieprestatie te verbeteren. Bij het beogen van de doelstellingen van de renovatiestrategie van kWhEP/(m².jaar) zou 97 % van het vastgoedpark van de mede-eigendommen nog moeten worden gerenoveerd tegen 2050 … er is dus nog veel werk aan de winkel voor het toekomstig uniek loket. Des te meer omdat meer dan 50 % van de geraadpleegden verklaart binnen de 3 jaar werken te willen uitvoeren, kansen die kunnen worden aangegrepen. 

Op het niveau van de voormelde obstakels voor de renovatie zijn er uiteraard de kosten van de werkzaamheden of de moeilijkheden om financiering te vinden, maar ook de moeilijkheid om gekwalificeerde ondernemingen te vinden om de werken uit te voeren en de vrees dat de onderneming niet betrouwbaar is.  Tot slot worden governance en besluitvorming ten voordele van een renovatie regelmatig vermeld als belangrijkste obstakel.  

Het uniek loket voor mede-eigendommen zal oplossingen zoeken voor de obstakels voor de renovatie en zal de kandidaten tijdens het renovatieproces begeleiden door de behoefte aan technische informatie en steun bij de follow-up van de werken, maar ook vragen over governance te beantwoorden.  

Datum van de update: 05/05/2020