MCA Recycling, een Brusselse onderneming die aan de top van de innovatie staat ! (professionnels)

18/05/2015

Op 20 mei 2015 zullen in Barcelona de Europese prijzen voor eco-innovatie worden uitgereikt. Een van de organisaties die de Europese preselectie overleefde, is de Brusselse onderneming MCA Recycling.

Milieumanagement

MCA Recycling werkt niet alleen met Leefmilieu Brussel samen voor het afvalbeheer op de Thurn & Taxis-site, maar behoort ook tot de ondernemingen die vermeld staan in de Europese EMAS-lijst.

De vermelding in die Europese EMAS-lijst heeft MCA Recycling te danken aan zijn uitmuntende milieumanagementsysteem. Het bedrijf publiceert in dat verband een  milieuverklaring (.pdf - in Frans), die elk jaar door een onafhankelijke, door BELAC geaccrediteerde, controleur worden gevalideerd.

Europese Milieuprijs voor ondernemingen 

MCA Recycling is een van de organisaties die de Europese preselectie overleefden in het raam van de “European Business Awards for the Environment”. Die wedstrijd wordt om de twee jaar georganiseerd door de Europese commissie en beloont ondernemingen die maatregelen hebben genomen om hun milieuprestaties te verbeteren en die bijdragen tot een duurzame economisch ontwikkeling.

De preselecties hadden betrekking op vijf categorieën: beheer, producten en diensten, ondernemingen en biodiversiteit, innovatie in de processen en internationale samenwerking tussen ondernemingen. De prijs beloont bedrijven die in deze domeinen blijk hebben gegeven van eco-innovatie.

De competitie staat open voor alle ondernemingen, van welke grootte en uit welke sector dan ook, maar de lat ligt hoog omdat de concurrenten al tot het « milieukruim » van de ondernemingen behoren. Enkel de finalisten van een nationale wedstrijd kunnen immers deelnemen aan de Europese Milieuprijs voor ondernemingen.

Datum van de update: 10/01/2022