Maak kennis met het jongste nummer van “Zicht op Zoniën”

15/04/2015

“Zicht op Zoniën” is het tijdschrift over het Zoniënwoud. Het bulkt van de nieuwtjes, activiteiten en reportages over alles wat er in en rond het woud leeft en gebeurt. “Zicht op Zoniën” verschijnt tweemaal per jaar.

De verbindingen met het woud verbeteren

In dit nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan de middelen die worden aangewend om de ecologische waarde van het woud te verbeteren, met name de recente maatregelen die werden genomen tegen de versnippering ervan. Ook wordt bekeken hoe boombruggen en ecotunnels dieren de kans geven om de drukste verkeersassen over te steken.   

Tegen 2017 komen er meer dan 10 doorgangen voor de fauna ter hoogte van de Brusselse ring en de E411 zodat de habitats van duizenden dieren opnieuw met elkaar worden verbonden. 

Deze werkzaamheden vormen een van de pijlers van het Europese project voor de ontsnippering van het Zoniënwoud (OZON) dat voor de helft door Europa wordt gefinancierd.

Het krioelt van het leven !

Andere interventies zijn dan weer belangrijk voor de ontwikkeling van de biodiversiteit, zelfs al lijken de aangewende methodes radicaal en tegenstrijdig.

U zal bijvoorbeeld merken dat de waterpartijen in de winter geregeld worden leeggemaakt om de dikte van de sliblaag te kunnen beperken en de waterkwaliteit te herstellen. Eens die operaties achter de rug zijn, komt de natuur in de vijvers opnieuw tot leven. Het gebeurt zelfs dat er zeldzame soorten opduiken, zoals de roerdomp die dit jaar aan het Rood Klooster in Oudergem was waar te nemen.  

Meer info

Het tijdschrift “Zicht op Zoniën” :

Het Zoniënwoud :

De actualiteit van het Zoniënwoud

Abonneer u op de maandelijkse e-nieuwsbrief “E-Zoniën”

Datum van de update: 30/11/2015