Maak kennis met het jongste nummer van "Zicht op Zoniën"

07/10/2015

"Zicht op Zoniën" verzamelt een reeks van nieuwtjes, activiteiten en reportages over alles wat in en rond het Zoniënwoud leeft en er zich afspeelt.  Het magazine verschijnt twee keer per jaar.

Het Zoniënwoud biedt een venster op het verleden

Doordat het in de loop van de jongste tien millennia werd gebruikt voor de jacht en de houtproductie bleef het gespaard van landbouw en veeteelt en dus van processen van erosie en sedimentatie.  Hierdoor laat het uitzonderlijke sporen na van de geschiedenis van ons patrimonium en de activiteiten van onze voorouders. Archeologen kunnen er sites en monumenten bestuderen die perfect bewaard zijn gebleven.

Een andere authentieke en nog steeds zichtbare getuige is het heuvelachtige landschap dat grotendeels werd gevormd door het smelten van de sneeuw uit de ijstijd. 

De erfenis van het verleden beschermen

De beheerders van het woud zijn bezorgd over hoe ze de bescherming van dit uitzonderlijke patrimonium kunnen combineren met het gebruik door het publiek. Daarom hebben ze een aantal maatregelen genomen en reglementen opgesteld.

Dankzij de kenmerken van het boslandschap werd het woud in 1959 als erfgoedlandschap beschermd, waardoor elke inperking van de oppervlakte verboden is. In deze context is Leefmilieu Brussel in 2006, op basis van historische en archeologische studies, de herstellingswerken op de site van het Rood Klooster gestart.  

Europees en werelderfgoed

In 2014 stelden de 3 Gewesten zich kandidaat voor de inschrijving van het Zoniënwoud op de Unesco-werelderfgoedlijst. Deze internationale erkenning bovenop de integratie in het Europese Natura 2000-netwerk zal ongetwijfeld leiden tot andere opportuniteiten en bijkomende middelen voor de bescherming van het woud.

Datum van de update: 06/02/2017