Maak kennis met de winnaars van de projectoproep "Natuur in de stad"

14/11/2017

In het kader van het themajaar gewijd aan de natuur in de stad lanceerde Leefmilieu Brussel in februari 2017 een eerste projectoproep om de initiatieven van Brusselse verenigingen rond natuur in de stad te steunen. De winnaars van de projectoproep zijn nu bekend.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft besloten subsidies tot € 50.000 toe te kennen om door Brusselse verenigingen opgezette projecten concreet te maken. Dit maximumbedrag is toegekend aan het Centre d'écologie Urbaine voor het project "Une pépinière citoyenne à Bruxelles". Concreet worden er fruitbomen en -struiken geplant en beheerd die inheemse bestuivende insecten en vogels aantrekken. Ze worden geplant in tuinen, voor gevels, in openbare ruimten en bij scholen in de duurzame wijk "Opaal" in Schaarbeek.

Enkele andere winnaars zijn de vereniging Apis Bruoc Sella met het project "Du végétal à tous les étages", de vereniging Grenzeloze Schelde met het project "Het Zennekanaal, een ecologische corridor in het hart van Brussel" en het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België met het project  "BRUBEES: actieprogramma voor het behoud van wilde bijen in de stad". Elk van deze projecten ontvangt € 40.000 aan steun.

De vereniging Tournesol-Zonnebloem ontvangt dubbele steun: € 30.000 voor het project "Quand les mots et les racines s'entremêlent" en € 19.500 voor het project "Rendez-vous à la pause nature?".

Ook verenigingen die niet in milieu zijn gespecialiseerd, worden gesteund bij hun projecten die de natuur ten goede komen. Zo ontvangt het Collectif Au Quai, een kunst- en samenwerkingslaboratorium, € 25.000 voor het project "La LabGalerie, ateliers de la nature en ville".

Ontdek hier de volledige lijst met winnende verenigingen en projecten (.pdf).

De aanwezigheid en nabijheid van natuur heeft een bijzonder positieve uitwerking op het leven in de stad en de gezondheid van haar inwoners. Gezien de Brusselse bevolkingsgroei is het een hele uitdaging om de natuurlijke rijkdommen en soorten te beschermen, de natuur te valoriseren en voldoende groene ruimten te behouden.

Met deze projectoproep wil Leefmilieu Brussel een brede waaier van projecten steunen via 5 prioritaire actiedomeinen:

  • Ontwikkeling van de natuur en de groene en blauwe infrastructuur in de stad
  • Verbetering van de bescherming van de erfgoedsoorten
  • Vermindering van het gebruik van pesticiden
  • Waarborging van het geïntegreerde en duurzame beheer van het natuurlijke erfgoed, de groene infrastructuur en de natuur in de stad
  • Promotie van de natuur en de groene ruimten onder de burgers
Datum van de update: 07/12/2017