Maak kennis met de nieuwe laureaten van het label 'Ecodynamische Onderneming'

10/07/2014
Découvrez les nouveaux lauréats

In juni jongstleden heeft de jury een twintigtal instellingen tot laureaat van het label "Ecodynamische Onderneming" uitgeroepen.

Nieuwe laureaten 

Bij de instellingen die het label voor de eerste keer haalden, zitten BECI (Kamer van Koophandel en Verbond van Ondernemingen te Brussel) dat 2 sterren binnenrijfde, alsook "l'Ecole du Parc Malou", Eubelius, GL, events Brussels nv, GREAT Food en Saint-Gobain Glass Solutions Belgium BURNIAT, die twee sterren kregen.

... en verlengde labels

Andere instellingen konden een vervolg breien aan hun label "Ecodynamische Onderneming", met één, twee of drie sterren. Het gaat over het gemeentebestuur van Etterbeek, Altran nv, Arte-Print, Auvibel, de Nationale Bank van België, het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest - CIBG, boerderij Nos Pilifs, Peppers & Rogers Group bvba, Telle Père Telle Fils Tourisme nv, Test-Achts, Tipik Communication Agency nv, Claus Architecture cvcvba en ook nog Vivaqua, voor haar technische site op Birmingham.

Steeds meer Brusselse ondernemingen nemen ecomanagement ter harte

Momenteel staat de teller van gelabelde Brusselse ondernemingen op 186. Door de jaren heen illustreert het gewestelijke ecomanagementlabel steeds beter dat een goed milieubeheer hand in hand gaat met een gezond bedrijfsmanagement.

Verder toont het label aan dat deze ondernemingen bij machte zijn om naast hun externe productieactiviteit een ambitieus en wilskrachtig intern beleid neer te zetten, zo ook voor ondernemingen binnen uw sector. Hun daadkracht om hun activiteit minder op het leefmilieu te laten doorwegen, daar draait het om bij dit label, of het nu gaat over energieverbruik, afvalproductie of een betere mobiliteit.

Datum van de update: 23/12/2014