Ludieke filmpjes om het bodembeheerbeleid beter te begrijpen

29/01/2016

Het beheer van verontreinigde bodems is één van de opdrachten van Leefmilieu Brussel.  Maar deze opdracht wordt niet altijd goed begrepen.

Waarom moet men saneren?  En wat moet ik doen als mijn terrein vervuild is? Kan ik premies en steunmaatregelen genieten?  Wat heeft men al gedaan? Wat moet nog worden gedaan? En vooral, wat is het nut ervan?

Leefmilieu Brussel antwoordt op al uw vragen in 4 nieuwe animatiefilmpjes die zowel didactisch als ludiek zijn.  Met deze filmpjes wordt de wetgeving over verontreinigde bodems begrijpelijker, worden de procedures minder mysterieus en worden de voordelen voor de bewoners en de ondernemingen reëler. De filmpjes zijn beschikbaar in 3 talen (Nederlands, Frans, Engels). 

Met dit initiatief wil Leefmilieu Brussel een positieve boodschap sturen naar iedereen die zich afvraagt wat hij kan doen om de bodem te saneren en welke steunmaatregelen hiervoor bestaan, wat er reeds gedaan is en wat er nog zal worden gedaan. Het gaat immers om de gezondheid en het algemeen belang: zou men 400 ha aan bijkomende terreinen verwaarlozen wanneer men, zoals het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, geconfronteerd wordt met tal van demografische en sociaaleconomische uitdagingen?

Bekijk hier de filmpjes

Maak ook kennis met onze nieuwe formulieren

Datum van de update: 09/02/2021