Low Emission Zone: boetes tijdelijk opgeschort

19/03/2020

De luchtvervuiling is verantwoordelijk voor 9.380 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in België. Om dit probleem te bestrijden, heeft Brussel sinds 1 januari 2018 een Lage Emissie Zone (LEZ) ingevoerd die de toegang voor de meest vervuilende voertuigen beperkt om de luchtkwaliteit en de gezondheid van de mensen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verbeteren.

Sinds 1 januari 2020, zijn de criteria voor de toegang tot de LEZ aangescherpt en gelden ze ook voor “Euro 3”-dieselvoertuigen. Tot 31 maart 2020, was er een overgangsperiode van toepassing waarin waarschuwingsbrieven werden verzonden.

Als gevolg van de Coronavirus-pandemie, heeft de Brusselse Regering op initiatief van Minister van Leefmilieu, Alain Maron, en Minister van Financiën, Sven Gatz, vandaag besloten om de datum van inwerkingtreding van de LEZ-boetes (die initieel werd vastgesteld op 1 april 2020) te wijzigen en de verzending van de boetes tijdelijk op te schorten voor de voertuigen die sinds 2018 onderworpen zijn aan de maatregel. In deze huidige context is het passend om alle hoogstnoodzakelijke verplaatsingen mogelijk te maken voor alle burgers die door dit virus worden getroffen.

De inwerkingtreding van de LEZ-boetes wordt daarom uitgesteld tot de eerste dag van de maand die volgt op het einde van de maatregelen die de federale overheid in verband met de COVID-19-pandemie heeft genomen.

Datum van de update: 08/04/2020