LIFE RIPARIAS uit de startblokken: 7 miljoen euro in de strijd tegen invasieve uitheemse soorten in België

26/08/2021

Invasieve uitheemse soorten (Invasive Alien Species - IAS) worden wereldwijd herkend als een belangrijke bedreiging voor de biodiversiteit. LIFE RIPARIAS werd in het leven geroepen om dit probleem op het Belgische grondgebied aan te pakken in de periode 2021-2026. 

LIFE RIPARIAS richt de aandacht op verschillende invasieve planten en rivierkreeften in en rond rivieren en vijvers. De rivierbekkens van de Dijle, Zenne en Mark fungeren als pilootlocatie.

Op de Europese lijst van zorgwekkende IAS staan momenteel 66 soorten, waarvan 12 planten- en 3 rivierkreeftensoorten die in België aan een stevige opmars bezig zijn of die weldra kunnen inzetten. Het project focust op die laatste, maar zal later ook andere soorten in het vizier nemen die op een Belgische waarschuwingslijst komen te staan.

Het project wordt gecoördineerd door Leefmilieu Brussel, in samenwerking met 10 partners in de 3 gewesten van België. Deze partners komen zowel uit overheidsinstanties als uit de academische wereld en het verenigingsleven, en hebben zich allen verbonden tot samenwerking. 

Monitoring- en beheersmaatregelen zullen worden gecoördineerd om de doeltreffendheid ervan te maximaliseren.

De actieve deelname van en samenwerking tussen besluitvormers, beheerders in het veld en het grote publiek zullen van essentieel belang zijn voor het welslagen van dit project. 

Dit project kwam tot stand dankzij de cofinanciering van de Europese Unie en de drie Belgische gewesten met een geschat totaal budget van 7 miljoen euro. LIFE RIPARIAS is mogelijk gemaakt door de financiering van het EU LIFE programma « Nature and Biodiversity ».

Datum van de update: 26/08/2021