Libellen: in minder dan 20 jaar tijd tweemaal zoveel soorten waargenomen in Brussel!

19/07/2018

Rood, geel, diepblauw ... klein en fijn of groot en dik, ze hebben allerlei vormen en betoveren ons met hun zwierige ballet. Zij, dat zijn de libellen, terug van weggeweest in Brussel !

Libellen (wetenschappelijke naam Odonates, wat betekent “kaken met tanden”) bestaan uit de echte libellen en de waterjuffers, met vaak een fijner lijfje en ogen aan de zijkant. Deze vleesetende insecten, waarvan de larven zich in een aquatisch milieu ontwikkelen, zijn nauw verbonden met vochtige biotopen en de ecologische kwaliteit ervan. 

De kwaliteit van het oppervlaktewater in Brussel neemt duidelijk toe

Eind de jaren ‘90 begin 2000 kenden de aquatische habitats in Brussel een sterke achteruitgang, meer bepaald door de afschaffing (drooglegging) ervan, de verontreiniging en de intensieve visexploitatie van de vijvers. Vissen zijn immers roofvijanden van de libellen. Men telde toen nog maar 27 soorten van libellen, waarvan er slechts 14 in een gunstige staat van instandhouding verkeerden.

Op korte tijd hebben beheermaatregelen zoals het scheiden van afvalwater, wat heeft geleid tot minder verontreiniging, en de vermindering van overtollige vissenpopulaties de terugkeer van een aanzienlijk aantal soorten van libellen in Brussel mogelijk gemaakt. De klimaatopwarming is een andere reden waarom nieuwe soorten bij ons zijn opgedoken, aangezien hun verspreidingsgebied zich meer noordwaarts heeft verplaatst.

Veel libellen … maar ook een grote diversiteit

Deze zomer werd niet enkel vastgesteld dat de populaties groot zijn, maar ook dat de diversiteit zeer hoog is. Een nieuwe soort, Cordulegaster boltoni, die sinds 1950 niet meer werd gespot, werd zelfs opnieuw gezien in het Zoniënwoud. Een andere soort, Calopteryx virgo, werd waargenomen langs de Woluwe, wat bevestigt dat deze waterloop een groot deel van zijn biologisch potentieel heeft gerecupereerd. Zeldzame soorten zijn ook bij ons opgedoken, soms vanaf het grondgebied van het Vlaams Gewest.

Doe mee en profiteer van de zomer om te oefenen in het herkennen van libellen

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen werkt momenteel aan een nieuwe atlas van “Odonates” in opdracht van Leefmilieu Brussel. 

Maar ook alle waarnemingen van particulieren zijn interessant en kunnen worden gecodeerd op de website https://waarnemingen.be/. Het is het goede seizoen om te oefenen in het herkennen van onze voornaamste soorten van libellen met onze nieuwe gratis terreingids (.pdf),  die u ook kan bestellen bij de dienst Info-Leefmilieu (02 775 75 75 /  info@leefmilieu.brussels).

Datum van de update: 19/07/2018