LEZ: hoe voorkom ik boetes?

28/08/2018
panneau zone lez

De invoering van een lage-emissiezone (Low Emission Zone - LEZ) is een van de maatregelen die de Brusselse regering heeft genomen om de luchtkwaliteit in de hoofdstad te verbeteren. Luchtvervuiling vormt een probleem voor de volksgezondheid. Volgens schattingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de vervuilende uitstoot van motoren jaarlijks verantwoordelijk voor 75.000 vroegtijdige sterfgevallen in Europa.

De LEZ, die blijvend (7d/7 – 24u/24) werd ingevoerd in het hele Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, ging van kracht in januari 2018. Daardoor mogen de 3.277 Brusselse dieselwagens zonder Euronorm of met de norm Euro 1 vanaf dit jaar niet meer rondrijden in de hoofdstad.

Toegang of niet

Als u een brief hebt ontvangen met de mededeling dat uw wagen niet langer aan de normen voldoet, willen wij u erop wijzen dat er vanaf 1 oktober 2018 ook effectief kan bestraft worden met een boete van 350 € en dat u, zolang uw voertuig niet voldoet aan de toegangsvoorwaarden, het risico loopt op 4 boetes per jaar (tussen elke boete wordt een periode van 3 maanden ingelast).

In 2019 breidt het verbod uit naar andere voertuigen (de Euro 2-dieselwagens en de Euro 0- en Euro 1-benzinewagens). Vanaf april 2019 (er is een overgangsperiode van 3 maanden voorzien) zal het niet naleven van de toegangscriteria door deze wagens kunnen worden bestraft. Vanaf 2020 komen er nog strengere toegangscriteria waarvoor dezelfde werkwijze zal worden toegepast.

Vermijd een boete door de toegangscriteria tot de lage-emissiezone na te leven.

Voldoen een of meerdere van uw voertuigen niet aan deze criteria, dan zijn er verschillende oplossingen.

Oplossingen

Kies voor alternatieve vervoermiddelen om u in het Brussels Gewest te verplaatsen. Er bestaan talloze mogelijkheden om naar Brussel te komen en u er te verplaatsen: te voet, per fiets, met het openbaar vervoer, per taxi of met deelauto’s. Er zijn ook drie pendelparkings voorzien – Stalle, Kraainem, COOVI (momenteel in uitbreiding, heropening voorzien begin 2019) – waar u kunt overstappen op het openbaar vervoer. Alle details over de alternatieven en nuttige informatie vindt u op de website: https://lez.brussels/nl/content/alternatieven

Voor bepaalde heel specifieke voertuigen bestaat de mogelijkheid om een afwijking aan te vragen. Bepaalde afwijkingen worden automatisch toegekend, zoals bijvoorbeeld voor voertuigen van hulpdiensten, oldtimers (wagens die in België ingeschreven zijn met een O-nummerplaat of gepersonaliseerde nummerplaat en die ouder zijn dan 30 jaar), of vrachtwagens van meer dan 3,5 ton. Andere afwijkingen moeten worden aangevraagd, zoals bijvoorbeeld voor kampeerwagens of voertuigen die zijn aangepast voor mensen met een handicap.

Meer info over de toekenningsvoorwaarden van de afwijking en het indienen van een aanvraag: https://lez.brussels/nl/content/mijn-voertuig

Wie slechts af en toe naar Brussel komt, kan een dagpas aankopen (maximaal 8 dagen per jaar, tegen 35 € per dag en per wagen). Als de 8 dagpassen zijn opgebruikt, mag het voertuig niet langer in de LEZ rondrijden en kan het worden beboet. Aan het begin van elk jaar krijgt de eigenaar van een dergelijk voertuig opnieuw de mogelijkheid om 8 dagpassen aan te kopen.

Een duwtje in de rug

Voor particulieren is er de Brussel’Air-premie. Wie zijn nummerplaat laat schrappen en zijn voertuig opgeeft, heeft gedurende een jaar recht op een pakket met een gratis MIVB- en Cambio Start-abonnement, of een Cambio Start-abonnement en een fietspremie. Als u het voertuig laat vernietigen in een erkend centrum, wordt het bedrag van de premie verdubbeld.

Voor kleine ondernemingen (Brusselse kmo’s): het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent momenteel investeringspremies toe aan bedrijven voor de aankoop van fietsen, elektrische bedrijfswagens en wegvoertuigen, hybridewagens of brandstofcelwagens en voor de bijhorende inrichtingen. Deze premie wordt momenteel herbekeken om nog beter te kunnen inspelen op de verwachtingen van kleine ondernemingen wiens bedrijfswagen of bestelwagen zal moeten worden vervangen.

Alle informatie over deze premies is beschikbaar op de website: https://lez.brussels/nl/content/alternatieven#premies

Alle informatie over de lage-emissiezone: lez.brussels/nl

Vragen? Neem contact met ons op: +32 (0)2 775 75 75 of info@lez.brussels

De invoering van de lage-emissiezone is een initiatief waarbij meerdere administraties en actoren zijn betrokken, onder meer: Leefmilieu Brussel, Brussel Fiscaliteit, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Brussel Preventie & Veiligheid en Brussel Mobiliteit.

Datum van de update: 28/08/2018