Levende bodems in Brussel

05/08/2021

Leefmilieu Brussel heeft onlangs de biologische activiteit in de Brusselse bodems getest. Er werden vaststellingen gedaan in de bodems van (moes)tuinen, braakliggende industrieterreinen (brownfields) en bossen. De resultaten wijzen op een actief bodemleven in alle bodemtypes van het Gewest, met natuurlijk variaties in de intensiteit tussen elk van de bestudeerde locaties.

Bodembescherming is sinds bijna 20 jaar een van de belangrijke opdrachten van Leefmilieu Brussel. Dankzij de bodemordonnantie werd 608 ha aan vervuilde terreinen behandeld en kwam de inventaris van de bodemtoestand tot stand. 

Dankzij de Good Soil-strategie wil Leefmilieu Brussel nog een stap verder gaan en de bodemkwaliteit in het Gewest verbeteren. Om dit project op te starten wilde Leefmilieu Brussel een eerste inschatting maken van de biologische kwaliteit van de bodem op het gewestelijke grondgebied. Daarom werden een aantal waarnemingen gedaan in de bodems van verschillende types omgevingen in het Gewest (bos, tuin, braakliggende terreinen, moestuin). De bedoeling was een evaluatie te maken van de intensiteit van de biologische activiteit in de bodems. Uit de gedane waarnemingen blijkt dat de Brusselse bodems een actief bodemleven herbergen. Ondanks de verstedelijking van het Gewest heeft elk van de bestudeerde sites blijk gegeven van een intense biologische activiteit, met een hogere activiteit in de bodems van moestuinen. Deze bodems moeten dan ook worden beschermd en gevrijwaard van alle bouwprojecten die elke vorm van leven zouden vernietigen.

Bodems en de levende organismen die erin voorkomen vervullen een essentiële rol voor ons leefmilieu door organisch materiaal af te breken, door CO2 uit de lucht te capteren of door regenwater te filteren. Surf naar onze website om alles te vernemen over de Good Soil-strategie of om te weten hoe u de kwaliteit van uw bodem kunt evalueren dankzij de IBKB.

Datum van de update: 05/08/2021