Let’s Prepare Brussels : de resultaten van de burgerbevraging staan online !

20/11/2020

De coronacrisis had en heeft een grote impact op ieders realiteit. De gewoonten, manier van leven en verwachtingen van iedereen zijn veranderd. Om de huidige milieuprojecten te laten evolueren en projecten voor te stellen die zijn aangepast aan die nieuwe verwachtingen en motivaties, voor betrokkenheid te zorgen en ertoe aan te zetten actie te ondernemen voor een veerkrachtige stad heeft Leefmilieu Brussel de Brusselse bevolking bevraagd.

Bijna 5.000 respondenten

Een record! Bijna 5.000 Brusselaars reageerden en gaven hun mening over hun gevoelens tijdens de lockdown, allerlei thema's zoals geluidshinder of de luchtkwaliteit, maar ook over hun verwachtingen en prioritaire vragen naar de Brusselse regering toe.

Resultaten

De resultaten van deze enquête staan online en vormen voor Leefmilieu Brussel en de minister van Leefmilieu cijfergegevens, indicatoren en potentiële hefbomen om de geplande maatregelen en projecten te doen evolueren. Het vormt ook de gelegenheid om de Brusselaars te begeleiden bij het vervolg van deze crisis en de voorbereiding van de stad van morgen.

Het vervolg van het proces

Aan het begin van 2021 zullen er participatieve workshops worden georganiseerd waarvoor de deelnemers zullen worden uitgeloot uit de respondenten van de bevraging. Het doel: op basis van de resultaten van de bevraging zullen de deelnemers worden uitgenodigd om concreet te debatteren over de geplande beleidskeuzes en maatregelen en om ze te doen evolueren.

In de lente zal het participatieve proces worden afgesloten met een colloquium. De gelegenheid om conclusies te trekken en de schijnwerpers te richten op de deelnemers van de bevraging. Het programma wordt momenteel uitgewerkt. 

Meer info op https://letsprepare.monopinion.brussels/

Datum van de update: 20/11/2020