Leren leven in de stad binnen de grenzen van onze aarde (éducation)

07/11/2018

In 2050 zal ruim 60% van de bevolking in de stad wonen. Zullen de mensen er binnen de voor de planeet aanvaardbare grenzen wonen? Zullen alle bewoners een voldoende levenskwaliteit hebben? Op 22 en 23 november vinden de BENELUX-EDUCATIE-ontmoetingen plaats in Leefmilieu Brussel. Ze worden georganiseerd in samenwerking met Réseau Idée en zijn voor iedereen toegankelijk. 

Vandaag doet het leven in de stad denken aan files en luchtvervuiling, beton en een versterking van de gevolgen van de klimaatverandering, demografische groei en toename van de ongelijkheden, overconsumptie en afval, gebrek aan groene ruimten,... De stedelijke agglomeraties concentreren de inwoners en de problemen,… maar dus ook de oplossingen.

Het leefmilieu in de stad herstellen

Zo nemen de innovaties inzake ecologische gebouwen, energie- en voedingsproductie, collectieve koolstofarme uitrustingen, infrastructuur voor voetgangers en fietsers en ecologisch netwerk een hoge vlucht in de stad.  Via initiatieven van transitie vergroten de wijken hun vermogen om actie te ondernemen. Coöperatieven en ruilhandel zien het daglicht. De circulaire economie vindt mogelijkheden voor ontwikkeling. Overal ter wereld bedenken bewoners, ondernemingen en instellingen levenswijzen in de stad die veerkrachtiger zijn en tegelijk de klimaatopwarming kunnen omkeren en het leefmilieu kunnen herstellen.

Problemen à Educatie à Oplossingen!

Educatie is een essentiële hefboom om veerkracht en herstel te bereiken.  De uitdaging is drieledig: bijdragen tot de hervorming van onze culturele horizon door de emotionele banden met het milieu te vernieuwen, sleutels voor inzicht in de complexiteit van onze planeet en haar bewoners doorgeven, de vaardigheden, ethiek en attitudes ontwikkelen die nodig zijn om keuzes te maken over beroepen, levenswijzen en betrokkenheid.

Lezingen, ontdekkingen en reflecties

Op 22 en 23 november vinden de BENELUX-EDUCATIE-ontmoetingen plaats in Leefmilieu Brussel.  Ze zullen van start gaan op donderdagavond met een voorstelling van de 3 sprekers die een vergelijkende kijk geven op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de stad, alsook op de verandering in onze educatieve beroepspraktijken. De volgende dag kan u kennismaken met de nieuwe BELEXPO-tentoonstelling en een parcours voor voetgangers in Brussel, begeleid door een applicatie. 

Meer info: gedetailleerd programma, praktische info, tarieven en inschrijvingen op www.reseau-idee.be

Sprekers

  • “Kan de stad de wereld redden? ”

Door Eric Corijn (filosoof en socioloog, directeur van Brussels Academy...)

  • “Welke educatie voor steden in transitie?”

Door Benoît Galand (doctor in de psychologie en professor in de educatieve wetenschappen aan de UCLouvain)

  • “Voor welke toekomstige uitdagingen staat NME in deze veranderende wereld, een wereld in transitie?”

Door Lucie Sauvé (via videoconferentie) (gewoon hoogleraar aan het departement Didactiek van de Universiteit van Québec te Montréal (UQAM), waar ze tevens directrice is van het onderzoekscentrum voor educatie en opleiding inzake milieu en ecoburgerschap – Centr’ErE)

Datum van de update: 08/11/2018