Leefmilieu Brussel is partner van een EFRO-project over geothermie!

23/03/2017

Met het oog op de promotie en kaderen van geothermie in het Brussels gewest, is het EFRO-project BruGeo gelanceerd in januari 2016. Leefmilieu Brussel is partner van het project samen met de Université Libre de Bruxelles, de Vrije Universiteit Brussel, de Belgische Geologische Dienst en het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf.

Dit project heeft een duurtijd van 4 jaar en geniet van Europese EFRO-financiering en van het Brussels Gewest.

De voornaamste doelstellingen zijn:

  • alle momenteel actieve geothermische systemen in het Brussels gewest in kaart brengen en hun belangrijkste kenmerken beschrijven;
  • kwantificeren en in kaart brengen van het potentieel aan geothermie in het Brussels gewest (open en gesloten systemen);
  • een IT tool ontwikkelen om installaties te helpen dimensioneren;
  • de goede praktijken en reglementering aanpassen aan de specificiteiten van geothermie in het Brussels Gewest.

Om meer te weten: Geothermie.brussels

Datum van de update: 18/04/2017