Leefmilieu Brussel nr. 46 : het energieverbruik optimaliseren (professionnels)

16/09/2019

De editie van september, oktober, november 2019 van Leefmilieu Brussel News, het driemaandelijks tijdschrift voor de Brusselse professionelen, staat online.

Ons tijdschrift legt de focus op het energieverbruik en belicht daarbij de resultaten van de jongste jaarlijkse gewestelijke energiebalans.  Er wordt ook een artikel gewijd aan de nieuwigheden in de EPB-reglementering voor openbare gebouwen.

U krijgt ook informatie over de eerste positieve balans van de Lage-Emissiezone (LEZ) in Brussel. Op het vlak van bodemverontreiniging informeren we u over de technische en financiële ondersteuning die wordt aangeboden om terreinen te saneren die door stookolietanks vervuild werden.

U kunt ook de getuigenis lezen van de Haven van Brussel die, als Ecodynamische Onderneming, haar engagement voor het leefmilieu belicht. En u kunt kennismaken met het initiatief inzake circulaire economie, opgezet door de firma Smartloop die elektronische apparatuur van ondernemingen herwaardeert.

Zoals elk trimester staat aan het einde van deze publicatie de recente wetgeving op het vlak van leefmilieu en energie.

Download de Leefmilieu Brussel News nr. 46 (.pdf)

Datum van de update: 16/09/2019